AMSTERDAM - Zilveren Kruis Achmea biedt samen met de grootste seniorenorganisatie van Nederland Unie KBO een collectieve zorgverzekering voor ouderen aan. De Beter af 50 Plus Pakketpolis is alleen toegankelijk voor de 275.000 leden van de Unie KBO.

De seniorenorganisatie is de eerste die profiteert van de mogelijkheid voor patiënten- of andere niet-werkgebonden organisaties om een korting voor de leden te bedingen bij een zorgverzekeraar. Dat was vroeger niet mogelijk, maar kan met ingang van de nieuwe zorgverzekeringswet volgend jaar wel. Het pakket van de Unie KBO en Zilveren Kruis wordt woensdagmiddag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Den Bosch.

Andere collectieven, zoals de diabetesverenigingen of de collectieven die verzekeringsite.nl en independer.nl verzamelen, hebben nog geen concrete pakketten kunnen bedingen.

De ouderenbonden hebben een tijd geleden besloten individueel met verzekeraars te praten over mogelijke aanbiedingen aan hun leden. Volgens directeur J. van der Spek van de PCOB was dat indertijd omdat de Unie KBO toen al verder was dan de anderen. Collega-organisaties zoals de ANBO (165.000 tot 170.000 leden) en de PCOB (97.000) zijn ook met verzekeraars in onderhandeling, maar hebben nog geen concrete polissen. De Unie KBO vanaf woensdag wel.

De tijd

De PCOB heeft er bewust voor gekozen de tijd te nemen. Dat kan omdat iedereen tot 1 maart 2006 zijn huidige verzekeraar kan opzeggen. Volgens Van der Spek is de PCOB huiverig om overhaaste beslissingen te nemen. Een aantal verzekeraars heeft aangegeven geen zekerheid te kunnen geven over hoe de premies zich na 2006 ontwikkelen.

Hij vermoedt dat het mogelijk is om verzekeraars in de onderhandelingen te laten beloven ook in 2007 geen selectie toe te passen op de aanvullende verzekering voor ouderen. Desnoods gaan wij pas volgend jaar met iemand in zee en adviseren we onze leden om nog een jaartje bij hun huidige verzekeraar te blijven, zei hij.

Ouderenorganisaties zijn onder meer interessant voor de zorgverzekeraars, omdat ze voor grote groepen mensen gericht zorg kunnen inkopen. Bovendien heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) ervoor gezorgd dat verzekeraars niet meer dan 35 euro per jaar per verzekerde verlies kunnen lijden. Maar deze verevening wordt in 2007 aangepast, zo beloofde de minister de Tweede Kamer onlangs.