WASHINGTON - Een federale rechter heeft in de Verenigde Staten het proces stilgelegd tegen een Australiër, David Hicks. Die wordt beschuldigd van samenzwering om oorlogsmisdaden te plegen, poging tot moord als 'aanvallende strijder' en hulp aan de vijand. Die was destijds in Afghanistan de Taliban.

Hicks werd eind 2001 in Afghanistan opgepakt en zit sindsdien vast in het omstreden gevangenenkamp in het Amerikaanse marinesteunpunt aan de Cubaanse Baai van Guantánamo. De rechter oordeelde dat het hooggerechtshof van de VS zich eerst moet uitspreken over de legaliteit van het bijzondere proces waarbij militairen over de beklaagde moeten oordelen.

De Amerikaanse autoriteiten vestigden het kamp op het feitelijk buitenlandse grondgebied ten einde de gevangenen elke rechtsbescherming te ontzeggen. Deze handelwijze is in binnen- en buitenland omstreden.

Hicks

Hicks zou er woensdag voor het eerst moeten verschijnen voor een speciale militaire commissie die als rechter zou fungeren. Maar dat kan volgens een federale rechter niet omdat het hooggerechtshof zich nog niet heeft uitgesproken over de legaliteit van deze uitzonderlijke vorm van militaire rechtspraak.