DEN HAAG - De overtijdbehandeling die nu tot en met zestien dagen na de verwachte menstruatie mogelijk is, moet worden ondergebracht in de abortuswet. Dat stelde professor J. Gevers van het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum (AMC) maandag tijdens een persconferentie in Den Haag.

Gevers presenteerde daar de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap, zoals de abortuswet officieel heet, voor staatssecretaris Ross (Volksgezondheid). Ross ging niet inhoudelijk op de aanbevelingen in. Zij komt in maart volgend jaar met een kabinetsstandpunt over de abortuswet. Ze is wel blij dat de onderzoekers concluderen dat de in 1984 ingevoerde wet in het algemeen goed wordt nageleefd.

Bedenktijd

Maar ze wilde niet ingaan op de aanbevelingen. Eerder bleek al dat abortusartsen van de wettelijk verplichte vijf dagen bedenktijd voor vrouwen af willen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan. Maar het CDA en de christelijke partijen zijn tegen. Gevers is het op basis van het onderzoek echter met de abortusartsen eens.

Hij pleit in er in de evaluatie voor, de vijf dagen te vervangen door een formulering waarin staat dat deze "beraadtermijn" zo lang moet duren als nodig is om tot een goede beslissing te komen. In de meeste gevallen nemen vrouwen langer de tijd dan de vijf dagen, die nu in de wet staan, zei de professor. Soms hebben vrouwen er met een goede reden minder tijd voor nodig.

Kritiek

Gevers had ook wel enige punten van kritiek op de uitvoering van de wet. Zo blijkt uit ondervragingen van meer dan driehonderd vrouwen dat de twijfels van allochtone vrouwen niet altijd als zodanig worden herkend. De onderzoekers vinden dat in gesprekken met die vrouwen meer aandacht gegeven moet worden aan culturele verschillen.

Verder wees Gevers erop dat abortus vaker voorkomt bij vrouwen van niet-westerse afkomst. Antilliaanse en Surinaamse vrouwen besluiten zelfs acht maal vaker tot afbreking van de zwangerschap.

Abortuspil

In principe zouden huisartsen de abortuspil kunnen voorschrijven, maar de onderzoekers vinden dat geen goed plan. Gevers vindt het belangrijk om het inzicht en toezicht op het gebruik van deze pil te houden. Nu mag de pil alleen worden voorgeschreven in klinieken en ziekenhuizen die een vergunning hebben om abortus te plegen.

De abortusartsen nemen de kritiek uit het evaluatierapport ter harte, zei K. van Bunningen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen in een reactie. Hij is vooral blij met de steun in het rapport voor het standpunt dat de verplichting van vijf bedenkdagen niet nodig is en hoopt nu dat de PvdA, GroenLinks, de VVD en D66 hun poot stijf houden.

"Het CDA heeft het niet alleen voor het zeggen." Als die vijf verplichte bedenkdagen uit de wet verdwijnen, hebben de abortusartsen ook geen problemen met het onder de wet brengen van de overtijdbehandeling. Daar geldt nu ook geen bedenktijd voor.

Abortusklinieken

De abortusklinieken staan aarzelend tegenover opneming van de overtijdbehandeling in de abortuswet. Dat kan wel, zegt de koepelorganisatie StiSAN, maar dan moet het zo blijven dat daar geen verwijzing voor nodig is en ook geen bedenktijd. Afschaffing van de bedenktijd voor abortus juichen de klinieken toe.