DEN HAAG - Bijzondere opsporingsambtenaren, zoals parkeerwachters, moeten meer bevoegdheden krijgen zodat gemeenten hen kunnen inzetten in de strijd tegen de kleine criminaliteit en de verloedering. Tweede Kamerlid Weekers (VVD) pleitte maandag in een debat van minister Donner van Justitie ook voor een verbod op het roken van joints op straat.

Volgens Weekers moet er uiteindelijk meer politie komen, maar dat doel is op korte termijn niet te realiseren. Het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren ziet het Kamerlid als goed alternatief om het capaciteitsprobleem bij de politie aan te pakken. De gemeenten dringen daar al langer op aan, aldus Weekers. Volgens hem is justitie echter nog te terughoudend met het verlenen van toestemming.

Weekers wil dat verloedering en onveiligheid op straat in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangepakt. Bij een bezoek aan New York deed hij de theorie van de gebroken ruit op. "Zo'n ruit moet je meteen repareren. Doe je dat niet, dan sneuvelt er al snel een andere, worden er meer vernielingen aangericht en gaat het van kwaad tot erger."

Overlast

Parkeerwachters en andere opsporingsambtenaren zijn, eventueel na een aanvullende cursus, uitstekend geschikt om allerlei vormen van verloedering in een vroeg stadium de kop in te drukken, denkt de VVD'er. Ze moeten kunnen optreden bij overlast op straat, in winkelcentra en parken, zoals bij het gebruik van marihuana en openbare dronkenschap.

Het VVD-plan hoeft de gemeenten geen extra geld te kosten, omdat ze de boetes die de bijzondere opsporingsambtenaren opleggen, mogen houden.

Weekers vindt het prima dat mensen thuis of in coffeeshops softdrugs gebruiken, maar daarbuiten moet het volgens hem afgelopen zijn. Hij herhaalde zijn pleidooi om experimenten te gaan houden voor gereguleerde wietteelt. Dankzij de ommezwaai bij de VVD is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer voor die proeven. Nederland gedoogt de verkoop van kleine hoeveelheden softdrugs in coffeeshops, maar de aanvoer ervan is tot dusver verboden.