DEN HAAG - Recreatiesporters in sportscholen en fitnesscentra zullen niet op doping worden gecontroleerd. Staatssecretaris Ross (Sport) voelt niets voor het plan dat haar CDA-partijgenoot Atsma maandag in de Tweede Kamer lanceerde.

Ross zei dat tijdens de behandeling van de sportnota, die voor 2006 een slordige 100 miljoen euro aan plannen omvat. Het leeuwendeel daarvan (62,7 miljoen) is gereserveerd voor meedoen door sport. Ross zei maandag de achterstand die allochtonen hebben als het gaat om sportbeoefening in vijf jaar te willen inlopen.

Integratie

De bewindsvrouw meent dat gezamenlijke sportbeoefening een middel kan zijn tot integratie. Ze wil sportverenigingen meer laten samenwerken met scholen en ziet een regierol voor de gemeenten. Als jongeren meer gaan sporten, lopen ze bovendien minder kans op vetzucht door inactiviteit. Zo kunnen op termijn gezondheidsproblemen worden voorkomen.

Ross stemt van harte in met de roep om rolmodellen die minderheden naar het sportveld lokken. Wel is ze beducht voor "onwenselijke situaties" die zich in het voetbal voordoen. Daarbij doelde Ross op aparte verenigingen, die juist de segregatie zouden bevorderen.

Fonds

De staatssecretaris voelt weinig voor het idee van de PvdA met een landelijk fonds de sportbeoefening van vmbo-leerlingen (met heel veel allochtonen) te stimuleren. Het zou haar te veel lijken op een armenfonds op het gebied van sport. Met het fonds wil het Kamerlid Verbeet de komende vier jaar 200.000 scholieren aan het sporten krijgen.

Absurd

Dopingcontroles ziet Ross als een verantwoordelijkheid voor de sportorganisaties. Atsma wilde recreanten die op verboden middelen worden betrapt net als wedstrijdsporters bestraffen. Volgens Atsma worden in sportscholen en fitnesscentra veel middelen gebruikt die op de dopinglijst van het Internationaal Olympisch Comité staan. De Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessfederatie (KNKF) kwalificeerde het CDA-plan als absurd.

Illegale handel

Ross antwoordde wel positief op het verzoek van CDA, PvdA en VVD om een herkenbaar anti-dopingbeleid te voeren, waarbij ook controles in sportscholen en fitnesscentra mogelijk zijn. De staatssecretaris denkt hierbij aan illegale handel in middelen, die volgens de geneesmiddelenwet al strafbaar is.

Ross sprak zich verder uit tegen de opzet van een Nationale Sport Autoriteit, zoals de Tweede Kamer die vorig jaar had bepleit. Die zou het geld voortaan moeten verdelen. Onzin, vindt Ross. "De autoriteit zit hier", wijzend naar kabinet, parlement en de publieke tribune met een vertegenwoordiging van sportkoepel NOCNSF.

Sportwet

Ook zal er tijdens de huidige kabinetsperiode geen sportwet komen. Dat is een oud idee van de VVD. De liberalen vinden dat onder bepaalde voorwaarden voor sport een uitzondering moet worden gemaakt op Nederlandse en Europese wetgeving. Ross: "Wat mij betreft is een sportwet control alt delete."