DEN HAAG - Tweede Kamerlid Crone van de PvdA heeft een plan bedacht waardoor laagbetaalden met kinderen volgend jaar al een extraatje van de Belastingdienst kunnen krijgen, in plaats van twee jaar later. Volgens staatssecretaris Wijn van Financiën is het automatiseringssysteem van de Belastingdienst pas in 2008 in staat de kindertoeslag uit te voeren. Maar volgens Crone valt dat probleem te ondervangen als mensen die recht hebben op zo'n toeslag zich aan het loket van de Belastingdienst melden.

Voor gezinnen met kinderen bestaat nu al een fiscale aftrekpost, de kinderkorting. Probleem is dat veel huishoudens met lage inkomens daarvoor niet in aanmerking komen omdat ze te weinig belasting betalen. Wijn wil hen vanaf 2008 tegemoet komen door de kinderkorting door de Belastingdienst te laten uitbetalen.

Kinderkorting

Maar volgens Crone kan dat volgend jaar al. "Op de belastingaanlag staat of je al dan niet de kinderkorting krijgt uitbetaald. Mensen die de fiscale korting niet krijgen, kunnen zich met het aanslagbiljet in de hand en een legitimatiebewijs bij het belastingloket melden, en dan kunnen ze hun geld krijgen."

Volgens Crone kan zijn plan eventueel ook door de gemeenten worden uitgevoerd in plaats van door de Belastingdienst. Hij zal het dinsdag in de Tweede Kamer aan Wijn voorleggen. Crone ijvert al geruime tijd voor een extraatje voor huishoudens die niet voor belastingkortingen in aanmerking komen.