VOORBURG - De bevolkingsgroei stagneert dit jaar. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS ) donderdag publiceerde.

In de eerste negen maanden van 2005 zijn 142.000 kinderen geboren, dit zijn er ruim 4000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De bevolking is tot en met september met 25.000 mensen toegenomen, 7000 minder dan in 2004.

Naar verwachting zullen dit jaar ongeveer 190.000 kinderen worden geboren. Vijf jaar geleden waren dat er 207.000. Deze trend zal de komende jaren doorzetten. Een belangrijke oorzaak is de daling van het aantal geboorten begin jaren zeventig. Hierdoor zijn er minder vrouwen van rond de dertig jaar. Ook de minder gunstige economie heeft een remmend effect.