DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdagmiddag een spoeddebat met de ministers Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken) over de opvang van degenen die de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost hebben overleefd.

Een verzoek daartoe van GroenLinks werd gesteund door de PvdA, SP en D66. Vooral het CDA keerde zich tegen het spoeddebat en bestempelde dat als politieke spelletjes. Kamerlid Vos van GroenLinks is hier woedend over.

Bajesboot

Vos bezocht dinsdag de bajesboot in Rotterdam, waar een aantal illegale vreemdelingen na de brand is ondergebracht. Zij meent dat de opvang en zorg volstrekt onvoldoende zijn, in weerwil van uitspraken van Verdonk dat er een humane en zorgvuldige begeleiding is. Vos bepleit opvang in gewone asielcentra, behalve voor diegenen met een criminele achtergrond.

Vorige week concludeerde directeur E. Nazarski van VluchtelingenWerk Nederland al dat hij de opvang van de betrokkenen beschamend vond. Zo kregen zij maar een keer per dag eten en mochten ze maar een half uur per dag luchten. Ook kregen ze de eerste dagen geen schone kleding. De PvdA stelde hier vragen over.

Extra alertheid

Verdonk hield woensdag in antwoord hierop vol dat er wel extra alertheid was gevraagd bij het personeel voor de noden van deze groep mensen en dat er wel intensieve psychologische zorg is verleend. De bewindsvrouw kan niet uitsluiten dat in een enkel geval de opvang minder bevredigend was. Dat er weinig ruimte is voor luchten en maar een keer per dag eten wordt gebracht, hoort volgens haar bij de regels in penitentiaire inrichtingen.

Leden van de Kamercommissie voor Justitie brengen vrijdag een bezoek aan de detentiecentra in Rotterdam en Zeist, waar de betrokkenen in vreemdelingenbewaring zitten. Kamerleden van het CDA en de VVD hebben toegezegd hieraan ook mee te doen.

Betrokkenheid

Donner bracht woensdagochtend een bezoek aan de Rotterdamse bajesboot. Verdonk ging 's middags naar het detentiecentrum in Zeist. De bewindslieden hebben er gesproken met gedetineerden die daar na de brand zijn ondergebracht. Ze wilden daarmee hun betrokkenheid tonen. Ook hebben ze aan overlevenden van de brand gevraagd hoe ze de opvang en nazorg hebben ervaren, zei een woordvoerder van de ministers.