ESCH - Vrijwel iedere school kent leerlingen die zichzelf pijn doen. Deze zelfverwonding gebeurt door zich bekrassen, ergens tegen slaan, zichzelf snijden of zichzelf ergens aan branden. Dat zegt trainingsbureau voor leerkrachten Ortho Consult, dat volgende week in Vught een symposium over het onderwerp organiseert.

"Het gedrag kan verband houden met recente gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. Gewoonlijk heeft een leerling, die tot zelfverwonding overgaat, niet de bedoeling om zelfmoord te plegen. Eerder wil deze leerling juist zelfdoding voorkomen, er niet langer aan denken, of het leven in het algemeen draaglijker maken."

Het symposium op woensag 16 november, moet antwoord geven op verschillende vragen. Zo willen de organisatoren in kaart brengen hoe groot het probleem precies is, waarom de kinderen het precies doen, of zelfpijniging 'besmettelijk' is en wat de school moet doen of juist laten.