WASHINGTON - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het mandaat van de internationale troepenmacht in Irak met een jaar tot eind 2006 verlengd. De leden van de Veiligheidsraad namen daartoe dinsdag unaniem een resolutie aan. De regering-Bush had om de verlenging van het mandaat gevraagd.

Voorafgaand aan het aannemen van de resolutie stelden Amerikaanse regeringsfunctionarissen in The Washington Post dat er verscheidene redenen waren om te vragen om een verlenging van het mandaat. Nadat Iraakse kiezers in oktober de ontwerpgrondwet hadden aanvaard, vinden op 15 december de eerste parlementsverkiezingen plaats. Verlenging van het mandaat bespaart de nieuwe regering de "uitdagende verantwoordelijkheid" meteen over de aanwezigheid van de buitenlandse troepen te moeten beslissen, aldus de functionarissen.

Washington denkt bovendien dat door de verlenging van het mandaat andere landen worden aangemoedigd de troepen in Irak te houden.