SCHIPHOL - "Als er fouten zijn gemaakt, moeten die worden toegegeven door de politiek en de verantwoordelijken." Dat zei Gifty Wadieh dinsdag tijdens de herdenkingsdienst op Schiphol-Oost voor de elf slachtoffer van de brand in het cellencomplex. Wadieh verloor haar man. Ze sprak namens alle nabestaanden.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Wadieh dacht dat Nederland een land was waar veiligheidsvoorzieningen waren en verwacht uitleg over de gebeurtenissen. Ze hoopt dat er een les wordt getrokken uit de brand. Wadieh zei dat ze veel vraagtekens bij de opsluiting van mensen heeft, evenals bij het vreemdelingenbeleid.

Witte linten

De anonimiteit van de slachtoffers werd even doorbroken toen een voor een de elf witte linten op zuilen met hun namen werden getoond. Pastor Martin Zandstra las hun namen voor. Op het podium staan vijf lijkkisten. Imam Gurbus Yalcin las het Dodenklaaglied voor.

Burgemeester Hertog van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, zei tijdens zijn toespraak dat bezinning nodig is op de wijze hoe wordt omgegaan met mensen die aan de overheid zijn toevertrouwd. "Maar vandaag is de dag voor gedenken en meeleven", aldus Hertog.

Medeleven

De ministers Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken) wezen op het leed van de getroffenen, hun nabestaanden en de overlevenden van de brand. Ook spraken zij hun medeleven uit aan degenen die hun plicht deden en hulp boden en daarbij risico's namen.

Donner wees op het gevoel van verbijstering en verslagenheid. "Wetten moeten worden gehandhaafd; zonodig ook door bewaring. Maar dit is niet de prijs die ons als samenleving daarbij voor ogen staat. Mensen vastzetten impliceert verantwoordelijkheid nemen voor hun veiligheid", aldus de bewindsman, die verantwoordelijk is voor de gevangenisketen. Na de toespraken werd een minuut stilte in acht genomen.

De bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brand in een cellencomplex op Schiphol-Oost begon dinsdagmiddag in een hangar op hetzelfde deel van het luchthavencomplex. Bij de felle brand in de nacht 26 op 27 oktober kwamen elf illegalen om het leven en raakten er vijftien gewond.