Het kabinet wil het personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. Zo moet er de mogelijkheid komen om op rustige dagen, zoals woensdag en vrijdag, de kinderopvang goedkoper aan te bieden.

De sector verkeert al sinds 2019 in een crisis door de personeelstekorten, vertelde Brancheorganisatie Kinderopvang-directeur Emmeline Bijlsma eerder aan NU.nl. "Kinderopvangorganisaties zien zich gedwongen om steeds ingrijpendere maatregelen te nemen. Sommige kinderopvanglocaties hebben zelfs de contracten met ouders moeten beëindigen vanwege het tekort aan personeel."

Daarom heeft de minister een aantal maatregelen aangekondigd om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken. Volgens de bewindsvrouw zijn er vooral wachtlijsten voor kinderopvang op de piekdagen: maandag, dinsdag en donderdag. Op deze dagen is ook de meeste vraag naar personeel. Dat zorgt ervoor dat er veel deeltijdcontracten zijn in de kinderopvang, want op de piekdagen is er veel meer personeel nodig dan op de daldagen, zoals woensdag en vrijdag.

Wanneer de opvang goedkoper wordt gemaakt op daldagen zal het aantal kinderen dat in een week wordt opgevangen beter verdeeld worden, denkt de minister. Zo zullen ook de uren van de werknemers beter verdeeld kunnen worden, wat het werk aantrekkelijker maakt.

Nieuwkomers aan het werk

Naast het goedkoper maken van daldagen, wil Van Gennip gediplomeerde nieuwkomers, zoals statushouders en Oekraïners, aan het werk zetten op opvanglocaties waar veel kinderen zitten die geen Nederlands spreken. Anders kunnen zij worden ingezet als groepshulp, om de medewerkers van kinderopvanglocaties te ondersteunen.

Ook gaat de minister om de tafel zitten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te kijken of het mogelijk is om combinatiebanen in het leven te roepen, waarbij mensen zowel in het onderwijs als in de kinderopvang aan de slag gaan.

Eerder kondigde de minister al aan dat kinderopvangorganisaties de komende twee jaar meer werknemers in opleiding mogen aannemen.