DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een intern onderzoek begonnen naar de mogelijke verstrekking van informatie van teruggestuurde asielzoekers aan landen van herkomst. Dat heeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dinsdag aangekondigd in schriftelijke antwoorden op vragen van diverse verontruste Tweede Kamerleden.

Landen mogen bij de terugkeer van vreemdelingen nooit melden dat het om oud-asielzoekers gaat, omdat de betrokkenen dan gevaar kunnen lopen. Een commissie, onder leiding van oud-burgemeester Havermans van Den Haag, was al bezig met een onderzoek naar de gang van zaken rond Congolese asielzoekers.