VOORBURG - In 2004 waren er 251.000 jongeren die te vroeg zijn gestopt met school. Dat is 40 procent van alle jongeren die geen onderwijs meer volgen. Onder de drop-outs bedraagt de werkloosheid 17 procent. Van de jongeren die wel een goed diploma hebben, zit een op de tien zonder baan.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde. Vorige week meldde het ministerie van Onderwijs nog dat er in 2004 108.000 voortijdige schoolverlaters waren. Het grote verschil tussen de cijfers schrijft het CBS toe aan een andere manier van meten. Het CBS baseert zich op een steekproef onder de bevolking, het ministerie gaat af op cijfers van de instellingen die voortijdig schoolverlaten registreren.

Drop-outs begeven zich minder vaak op de arbeidsmarkt. Bijna een op de vijf jongeren die voortijdig stopte met school, behoorde in 2004 niet tot de beroepsbevolking, tegenover 7 procent van de jongeren die wel een goed diploma haalden.

Nederland telt 1,9 miljoen mensen tussen de 15 en 24 jaar. Ruim tweederde van hen zit nog op school, de overige 626.000 volgt geen onderwijs meer. Van de groep van 251.000 die er voortijdig mee ophield, heeft bijna tweederde nooit een opleiding gevolgd waarmee ze uitzicht hadden op minimaal een diploma op mbo-2 niveau. Dit geldt als norm voor voortijdig schoolverlaten.