RIJSWIJK - Het aantal jongeren dat zich onveilig of bedreigd voelt, neemt toe. Was het percentage jongeren met gevoelens van onveiligheid vier jaar geleden nog 43 procent, dit jaar is dat percentage gestegen naar bijna 74 procent. Dat blijkt uit een onderzoek, dat is verricht in opdracht van VNU Exhibitions.

Voor het onderzoek werden jongeren in de leeftijd van 13 tot 30 jaar ondervraagd. Dat gebeurde in het kader van de vakbeurs integrale veiligheid, die van 8 tot en met 10 november in Utrecht wordt gehouden.

Toekomst

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren maar weinig positieve verwachtingen hebben voor de toekomst. De helft van de ondervraagden verwacht met een gevoel van onveiligheid te moeten leven. Dertig procent van de jongeren gaat er zelfs van uit dat het gevoel van onveiligheid nog zal toenemen.

Hangjongeren

De belangrijkste oorzaken voor het onveiligheidsgevoel zijn hangjongeren, achterbuurten, slecht verlichte straten en agressie. Een op de drie jongeren heeft in de laatste twaalf maanden zelf met agressie te maken gehad.