DEN HAAG - Staatssecretaris Wijn van Financiën wil het mogelijk maken dat huishoudens met kinderen vanaf 2008 de belastingkorting waar zij recht op hebben, uitbetaald krijgen. Dat staat in een brief die Wijn zondag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De staatssecretaris reageert hiermee op een door de Kamer aangenomen motie van de Pvda. Volgens dit voorstel zouden huishoudens die te weinig belasting betalen om te kunnen profiteren van fiscale kortingen, volgend jaar al een toeslag van de Belastingdienst moeten krijgen. Het gaat vooral om eenoudergezinnen met een inkomen rond het minimumloon.

Wijn heeft eerder laten weten dat hij die motie niet kan uitvoeren. De Belastingdienst is volgens hem niet in staat de maatregel in 2006 al in praktijk te brengen. Hij wil volgend jaar beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om de kinderkorting om te zetten in een kindertoeslag, zodat het systeem in 2008 kan ingaan. Het moet dan gaan werken op een vergelijkbare manier als de zorgtoeslag, die een groot aantal huishoudens vanaf volgend jaar ontvangt als tegemoetkoming in de kosten voor de gezondheidszorg.

PvdA-Kamerlid Crone, de indiener van de motie, noemt het besluit om in 2008 een kindertoeslag in te voeren "een principiële doorbraak". Toch is hij niet tevreden. Hij wil dat de groep waar het om gaat volgend jaar al een extraatje krijgt. Dat zou eventueel kunnen via een opslag op zorgtoeslag. Bovendien moeten niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook ouderen met een laag inkomen zo'n toeslag krijgen, vindt hij. Crone gaat daar maandag in een debat met Wijn voor pleiten. "Dit kabinet zet altijd alles op alles het er om gaat bezuinigingen op tijd te halen, maar de mensen die het het hardste nodig hebben moeten blijkbaar een paar jaar op hun geld wachten."