UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen voorzien de komende jaren een forse toename van het aantal verdachte situaties op en rond het spoor. Daarom pleit directeur Bert Meerstadt voor een betere aanpak van terroristische dreigingen. Dat is noodzakelijk om chaos in de treinenloop te voorkomen en de overlast voor treinreizigers te beperken, zei hij tegen het ANP.

Het spoorbedrijf wil treinen, waarin bijvoorbeeld verdachte pakketjes of reizigers aanwezig zijn, op vooraf afgesproken, rustige locaties op het spoor stilzetten. Andere treinen kunnen dan gewoon blijven rijden. "Het treinverkeer wordt dus niet ontregeld", lichtte Meerstadt toe. De NS bekijkt bijvoorbeeld of het mogelijk is om verdachte treinen op emplacementen bij stations stil te zetten. Het zou volgens Meerstadt ideaal zijn om ze tussen lege treinen te parkeren, zodat ze worden afgeschermd.

Daarover moeten wel eerst afspraken worden gemaakt met onder meer politie en brandweer. Ook wil de NS met alle betrokken instanties nagaan hoe het beste kan worden gehandeld bij incidenten. "We moeten het belang van alle reizigers en de ernst van een incident goed tegen elkaar afwegen. We moeten recht blijven doen aan de veiligheid van de reizigers, maar tegelijkertijd moeten de treinen blijven rijden", zei Meerstadt.

Aanleiding

Directe aanleiding voor het pleidooi van de NS is de chaos die een stopgezette hogesnelheidstrein afgelopen dinsdag veroorzaakte. Twee moslims gedroegen zich verdacht in een ICE-trein, waarop andere reizigers de politie belden. Vele treinen konden niet rijden omdat de ICE op een belangrijk spoor bij Amsterdam Centraal stilstond. Honderdduizenden mensen waren daar de dupe van. Uiteindelijk bleek het loos alarm te zijn.

"Achteraf kun je niet zeggen of dit incident goed of fout is aangepakt", verklaarde de NS-directeur. Door een "dommigheid" van beide moslims hebben volgens Meerstadt andere reizigers "logischerwijze" alarm geslagen.

Toezicht

Het is volgens hem niet de laatste keer dat verdachte pakketjes of personen in de trein of op het perron voor onrust zorgen. "Terroristische dreigingen staan nu veel meer in de belangstelling." Sinds begin september is het toezicht op trein- en metrostations verscherpt, omdat er volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) sprake is van een lichte dreiging. Passagiers wordt gevraagd bagage niet onbeheerd achter te laten en verdachte situaties te melden.

Niet alleen reizigers ondervinden hinder van incidenten op het spoor. Grote verstoringen zijn ook funest voor het aantal treinen dat op tijd rijdt. Het eerste halfjaar kon de NS zich dan ook niet aan de afspraken houden die met staatssecretaris Schultz van Haegen zijn gemaakt. De punctualiteit lag met 85,6 procent onder de voor dit jaar afgesproken 86,5 procent.

Tariefsverhoging

Reden voor de staatssecretaris om nog eens goed te kijken naar de tariefsverhoging die de NS volgend jaar wil doorvoeren. Het spoorbedrijf wil de treinkaartjes 3,15 procent duurder maken, maar volgens Schultz past dat niet binnen het contract dat zij heeft met de NS.

Meerstadt bestrijdt dat. "De tariefstijging ligt ver onder de ruimte die wij hebben gekregen." De NS heeft volgens hem al rekening gehouden met de tegenvallende prestaties. "Dat hebben we Schultz in een nette brief laten weten. We verwachten dat we een nette brief terugkrijgen waarin we toestemming krijgen voor de prijsstijging."

Aan een van de belangrijkste afspraken met het ministerie voldoet de NS echter ruimschoots, zei de NS-directeur. Ondanks de problemen met de punctualiteit groeit het aantal reizigers. Dit jaar zitten er al 3,4 procent meer mensen in de trein dan vorig jaar, ongeveer 3400 per dag. Het merendeel daarvan pakte vroeger de auto. Meerstadt verwacht dat het percentage de laatste maanden van 2005 nog iets verder oploopt.