AAN BOORD AIR FORCE ONE/MAR DEL PLATA - Op de Amerikaanse top in Argentinië is "echte vooruitgang" geboekt naar een uitbreiding van de handel ondanks het feit dat er geen verenigd standpunt kon worden bereikt over de oprichting van een vrijhandelszone. Dat zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Stephen Hadley zaterdag.

"Wij gingen van een top die bedoeld was om de FTAA (de vrijhandelszone) te begraven naar een top waar alle 34 landen zowaar spraken over uitbreiding van de handel en erkennen dat er uitdagingen zijn", aldus Hadley die sprak aan boord van het presidentieel vliegtuig. "Ik zou zeggen dat dat echte vooruitgang is", voegde hij eraan toe.

Verzet

President Bush ging van de badplaats Mar del Plata waar de top werd gehouden, naar Brazilië. Daar is hij inmiddels gearriveerd. Hij spreekt hier onder andere met president Lula da Silva. Brazilië is een van de vijf landen die zich verzetten tegen een snelle hervatting van de onderhandelingen over de Vrije Handelszone voor de Amerika's (FTAA) die zich moet uitstrekken van Alaska tot Patagonië.

Chávez

De Venezolaanse president Hugo Chávez is tevreden over de top van 34 Amerikaanse staats- en regeringsleiders die in Mar del Plate werd gehouden. Vijf landen blokkeerden met succes plannen van de Verenigde Staten om overleg over een vrijhandelszone van Canada tot Argentinië te hervatten.

"We hebben nog nooit zo'n intensief, openhartig en diepzinnig debat gehad in de afgelopen zeven jaar", zei hij zaterdag na het einde van de top. Chávez is een fel tegenstander van de oprichting van een vrijhandelszone en zijn verhouding met Washington is gespannen.