Het kabinet wil kansloze asielzoekers opvangen in een speciale locatie met verscherpt toezicht, sober ingerichte kamers en frequente kamercontroles. Ook wil staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vluchtelingen tijdens hun asielprocedure vaker in vreemdelingenbewaring plaatsen.

Van der Burg had beloofd nog voor de zomer met nieuwe maatregelen te komen. Nog voor het reces, dat eind volgende week begint, komt hij met een wetsvoorstel om uitgeprocedeerde asielzoekers ongewenst te verklaren.

De nieuwe opvangplek is bedoeld voor asielzoekers uit veilige landen en voor mensen die al elders in de EU asiel hebben gekregen. Ook personen die in een ander EU-land zijn aangekomen en daar asiel moeten vragen, zullen er worden ondergebracht.

De staatssecretaris wil niet "dat vreemdelingen een efficiënte behandeling van de asielaanvraag bemoeilijken door bijvoorbeeld niet te verschijnen op de dag dat zij een asielgehoor of een vertrekgesprek hebben". Daarom moeten de asielzoekers voortdurend beschikbaar zijn.

In de nieuwe opvang zullen asielzoekers middelen zoveel mogelijk in natura ontvangen. Van der Burg is "concreet in gesprek" over een potentiële locatie, maar laat aan de Tweede Kamer weten dat de plannen nog wel verder moeten worden uitgewerkt.

Overlastgevers worden snel in beeld gebracht

Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begint een proef om overlastgevers vroegtijdig in beeld te krijgen. Een speciaal team zal locaties waar regelmatig incidenten plaatsvinden gaan ondersteunen.

Het COA meldde deze week nog dat een relatief kleine groep overlast veroorzaakt. Algerijnse, Tunesische en Marokkaanse asielzoekers zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de overlast. Ongeveer een derde van hen werd hier vorig jaar van beschuldigd.