UTRECHT - Hoewel het kabinet vrijdag heeft besloten de komst van een referendum niet te blokkeren, zal de CDA-fractie zich daar fel tegen blijven verzetten. Fractieleider Verhagen maakte dat zaterdag duidelijk op een CDA-congres in Utrecht. Hij wees erop dat er in de coalitie geen afspraken zijn gemaakt over de invoering van een referendum. "Wij zijn op geen enkele wijze overtuigd van de noodzaak daarvan."

Het kabinet zal niet zelf met voorstellen voor een referendum komen, maar werkt wel mee aan initiatieven van de Tweede Kamer hiertoe. Het moet dan wel gaan om een correctief referendum, waarbij de bevolking besluiten van de regering kan terugdraaien. Onder andere vormen van referenda zet het kabinet zijn handtekening niet.

PvdA en Groenlinks werken op dit moment aan een wetsvoorstel voor een correctief referendum. Dat kan op steun van D66 en hoogstwaarschijnlijk ook de VVD rekenen. Verhagen sprak zaterdag zijn verbazing uit over de steun van de liberalen. "Waar is de VVD van Wiegel gebleven?" vroeg hij zich af. Door toedoen van Wiegel sneuvelden plannen van het tweede paarse kabinet voor een referendum in de Eerste Kamer.

Werner

CDA-senator Werner maakte op het CDA-congres duidelijk dat ook zijn fractie niet zal meewerken aan de grondwetswijzigingen die nodig zijn voor een referendum. Werner is, evenals Verhagen, van mening dat de bevolking daar niet op zit te wachten. D66-minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) kan zich beter richten op het wegwerken van de overheidsbureaucratie dan op het invoeren van allerlei hervormingen van het staatsbestel, vindt Werner.