Bij het stellen van doelen om de stikstofuitstoot drastisch te verlagen, schetste minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) perspectieven voor agrarische ondernemers. Maar een groot deel van de Tweede Kamer vindt het geschetste toekomstbeeld ondermaats.

GroenLinks-leider Jesse Klaver trok na het lezen van de 49 pagina's een duidelijke conclusie: "Broddelwerk."

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: "Met alle waardering voor de inspanning is het, als ik het op de keper beschouw, toch weinig meer dan een nietje door allerlei bestaande subsidieregelingen."

"Er staat niks in over perspectief", vindt BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. "Er staan geen concrete maatregelen of plannen in."

Staghouwer benadrukte twee weken geleden dat de hele keten moet meewerken aan een goed perspectief voor boeren. "Het échte perspectief voor de agrariërs wordt immers bepaald door de vraag naar duurzamere producten uit de markt en de juiste prijs die de boer daarvoor krijgt", schreef Staghouwer.

De bewindsman geeft de betrokken partijen deze zomer de opdracht om met plannen te komen. "Mocht dit onvoldoende van de grond komen, dan volgen wettelijke verplichtingen.", aldus Staghouwer.

De omslag naar kringlooplandbouw speelt daar een belangrijke rol in. Daarbij komt volgens de definitie van het ministerie "zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut."

Ook kritiek vanuit coalitie

Maar ook vanuit de coalitie klonk flinke kritiek. "De perspectiefbrief van minister Staghouwer bevat 49 pagina's ronkende uitgangspunten die de toekomstvisie voor de landbouwsector zou moeten schetsen", zei Thom van Campen donderdag tijdens het debat over de stikstofplannen. "Maar ondanks de vele woorden mist de VVD spijkers met koppen."

Tjeerd de Groot (D66) ziet de afspraken zoals die zijn gemaakt in het coalitieakkoord niet terug in de brief van Staghouwer. "Hier kun je geen perspectief aan ontlenen."

CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemde het "een gemiste kans dat er niet een veel duidelijker perspectief ligt". De sector smacht daar volgens hem naar. "Ik neem het de bewindspersonen kwalijk dat zij daar niet voldoende mee komen."

Het kabinet reageert later vandaag op de vragen en kritiek.