DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft samen met de FNV-bond AFMP een actieplan opgesteld om meer vrouwen in het leger aan het werk te krijgen. Hoewel staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) een vrouwvriendelijk beleid voert, is het aantal vrouwen in de krijgsmacht sinds 2000 nog nauwelijks gestegen.

De initiatiefnemers willen het plan maandag aan de bewindsman overhandigen, voorafgaande aan het begrotingsoverleg over Defensie. Een van de voorstellen is om aparte opleidingseenheden voor vrouwen in te stellen om te voorkomen dat zij voortijdig afhaken. Daarnaast moet er meer kinderopvang komen en pleiten de opstellers voor meer deeltijdbanen voor vrouwen.

Het aantal vrouwen in militaire functies bedroeg vijf jaar geleden 4162 op 47.635 mannen. Dit jaar blijft het aandeel vrouwelijke militairen steken op 4255 tegen 44.787 mannen, zo blijkt uit cijfers van augustus.

Hoofdofficieren

Het beleid van Van der Knaap heeft wel vruchten afgeworpen bij het aantal vrouwelijke hoofdofficieren. Dat is over vijf jaar bij de landmacht (41), luchtmacht (49) en marine (42) bijna verdubbeld. Alleen bij de marechaussee gaat het niet goed. Daar nam het aantal vrouwelijke hoofdoffieren af van zeven naar vijf.

Voorts slaagde de staatssecretaris er in voor het eerst een vrouwelijke generaal bij de landmacht te benoemen. In de plannen van het PvdA-Kamerlid Eijskens en de AFMP moeten ook de andere krijgsmachtonderdelen snel een vrouwelijke generaal krijgen.

Verder zouden jonge militairen die vader zijn geworden en in hun gezin zorgtaken uitvoeren, binnen Defensie extra in het zonnetje moeten worden gezet. Dat zou kunnen door aandacht te besteden aan het geëmancipeerde karakter van de jonge vader in de wekelijkse Defensiekrant.