ROTTERDAM - Ondanks de fouten die gemaakt zijn in het onderzoek naar de Schiedammer Parkmoord hoeven er volgens korpsbeheerder en burgemeester Opstelten geen individuele maatregelen genomen te worden tegen de betrokken agenten. Opstelten zei dit vrijdag tijdens een persconferentie.

Hij stelde dat de gang van zaken na de moord op Nienke en de poging tot moord op haar vriendje Maikel in juni 2000 wel aanleiding is tot "verbeteringen in de organisatie van het opsporingsproces".

Rapport

Volgens Opstelten kende het recherchewerk in de Schiedammer Parkmoord 'ernstige onvolkomenheden'. Hij sloot zich met die uitspraak aan bij het oordeel van advocaat-generaal F. Posthumus, die bijna twee maanden geleden een rapport over de zaak uitbracht.

Fouten

Opstelten: "Ik heb moeten vaststellen dat er fouten zijn gemaakt. Fouten in een reeks van in elkaar grijpende en elkaar opvolgende, soms versterkende, beslissingen en keuzes, die nu eens individueel, maar meestal in overleg met meerdere betrokkenen werden genomen."

Daardoor is volgens de korpsbeheerder een collectieve verantwoordelijkheid ontstaan voor het foutieve resultaat van het onderzoek en is ontslag van de betrokken agenten niet nodig.

Betrokkenen

Korpschef A. Meijboom stelde kort na het uitkomen van het rapport-Posthumus al dat tegen de leden van het onderzoeksteam geen maatregelen nodig zijn. Opstelten wilde echter eerst zelfstandig onderzoeken hoe het onderzoek verlopen was, voordat hij een oordeel velde. Oud-procureur-generaal J. Blok hielp hem daarbij. Opstelten sprak met direct betrokkenen, zoals leden van het onderzoeksteam, nabestaanden van Nienke, familie van Maikel, en familie van de ten onrechte veroordeelde Kees B.

Openheid

De korpsbeheerder concludeerde na zijn onderzoek ook dat het verhoor van de elfjarige Maikel onfatsoenlijk was. Opstelten was getroffen door de openheid van de verhoorders, omdat zij hun fouten zo openlijk toegaven.

"De verhoorders van Maikel erkennen dat het verhoor niet goed is gegaan en vinden het nu, vijf jaar later terugkijkend, onbegrijpelijk dat zij zover gegaan zijn", aldus Opstelten.

Spijt

Opstelten heeft tijdens een gesprek met de stiefvader van Kees B. zijn excuses aangeboden voor het optreden van de politie. Ook aan Maikel en zijn ouders en de moeder van Nienke heeft Opstelten zijn spijt betuigd.

Aangescherpt

Opstelten meldde dat alle aanbevelingen uit het rapport-Posthumus integraal worden overgenomen. De korpsbeheerder wil van Meijboom voor 1 januari een actieplan krijgen, waarin staat welke verbeteringen voorgenomen zijn en welke in de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd. Zo moeten onder meer protocollen aangescherpt worden, moet een een coördinator aangesteld worden die de forensische opsporing leidt en moet de rechercheurs loopbaanperspectief geboden worden, zodat de ervaring niet met de agenten verdwijnt als zij een andere baan vinden.