AMSTERDAM - Hans Melchers heeft vrijdag bij de Raad voor de Journalistiek geklaagd over de rol van de media tijdens en na de ontvoering van zijn dochter Claudia. Zijn advocaat H. Doeleman stelde dat diverse media zijn cliënt en diens familie ten onrechte met drugshandel in verband hebben gebracht.

Omdat de ontvoerders losgeld eisten in de vorm van 300 kilo cocaïne is die conclusie getrokken. "Door al die verhalen is er karaktermoord gepleegd op mijn cliënt en kon een massale lynchpartij richting de familie Melchers van start gaan", betoogde Doeleman voor de raad.

Budget

De advocaat klaagde vrijdag Het Parool en De Telegraaf aan. Dat wil volgens hem niet zeggen dat niet meer media zullen volgen, aangezien hij van Melchers een ruim budget heeft gekregen om juridisch de strijd aan te gaan met media die in de ogen van de familie onjuist en beschadigend hebben bericht over de ontvoering. De vorm van heksenjacht die de berichtgeving volgens Doeleman aannam wil de familie op deze manier bestrijden.

Drugsmilieu

Het Parool moest voor de Raad voor de Journalistiek verschijnen voor een artikel met de kop 'Waarom is cocaïne als losgeld geëist? - Mogelijke scenario's achter de ontvoering van Claudia Melchers'. In dat beschouwende artikel werken de auteurs diverse scenario's uit die een rol in de ontvoering konden spelen. Alle gaan uit van de vooronderstelling dat de familie Melchers in het drugsmilieu zit. Doeleman noemde het 'wilde scenario's' en bestempelde het artikel als kwaadwillend.

Een lid van de raad wilde weten waarom de journalisten geen scenario hadden uitgewerkt dat uitging van de vooronderstelling dat de familie niet in de drugshandel zat. De auteurs antwoordden dat ze bewust hadden gekozen om de verhalen die destijds de ronde deden uit te werken in mogelijke scenario's.

Patroon

De Telegraaf moest zich voor een serie verhalen verantwoorden. De krant zou in het verleden al negatief hebben geschreven over Melchers en nu tekende zich volgens Doeleman een patroon af. "Op grond van eerdere ervaringen heeft het er bij mij alle schijn van dat De Telegraaf er op uit is de heer Melchers te beschadigen. Zo betitelt De Telegraaf Melchers bijvoorbeeld als een 'chemiebaron' en dat vind ik een negatieve toonzetting."

Hoofdklacht van Doeleman tegen De Telegraaf betrof een ANP-artikel op de website van de krant. Daarin beweren anonieme bronnen binnen de politie dat gezien de eis van 300 kilo coke het Openbaar Ministerie de familie Melchers waarschijnlijk zou verdenken van betrokkenheid bij drugshandel. De advocaat van De Telegraaf betoogde dat de redactie van de website inhoudelijk nauwelijks iets aan de inhoud van het verhaal had veranderd en dat de verantwoordelijkheid dus bij het ANP ligt.

Brief

Het ANP heeft inmiddels een brief van advocaat Doeleman ontvangen waarin die openbaarmaking van de bronnen verlangt. Het ANP wil die brief eerst beantwoorden voor het persbureau publiekelijk reageert.

De Raad voor de Journalistiek doet in beide zaken over zes weken uitspraak. Hij kan klachten gegrond verklaren en de betrokken media vragen zijn oordeel te publiceren. De raad kan geen sancties opleggen.