DEN HAAG - Het kabinet is niet bereid lagere inkomens die niet profiteren van belastingkortingen te compenseren via een toeslag van de belastingdienst. Het voert een motie van de Tweede Kamer van deze strekking niet uit. Staatssecretaris Wijn (Financiën) zal dat de Kamer maandag per brief laten weten, zeggen ingewijden.

Volgens Wijn is de motie onuitvoerbaar. "Als de belastingdienst iets niet kan, dan kan het ook niet", zei hij al tijdens het debat waarin de motie werd ingediend. Die kreeg toen steun van alle fracties, behalve CDA en VVD.

Fiscale voordeeltjes

Het voorstel heeft betrekking op huishoudens die zo weinig belasting betalen dat ze geen profijt hebben van fiscale voordeeltjes als de kinderkorting of de ouderenkorting. In de motie, ingediend door PvdA'er Crone, staat dat ze hun geld toch moeten krijgen door een hogere zorgtoeslag. Dat zou 100 miljoen euro kosten.

Dat het kabinet zijn motie niet wil uitvoeren, ziet Crone als "een overwinning van de VVD". Volgens hem heeft VVD-minister Zalm van Financiën er principiële bezwaren tegen dat de fiscus geld uitkeert aan belastingplichtigen.

Crone legt zich niet neer bij de afwijzing van zijn voorstel door het kabinet. "Ik reken erop dat ik met behulp van een Kamermeerderheid er toch voor kan zorgen dat de mensen het geld krijgen waar ze recht op hebben." Eventueel wil hij zijn motie omzetten in een amendement. Als dat wordt aangenomen, kan het kabinet het niet naast zich neerleggen.

Sympathie

Crone is overigens ook verbolgen dat Wijn pas maandag zijn brief over de motie naar de Kamer stuurt. Volgens hem gebeurt dat om "het CDA-congres van zaterdag voor het lapje te houden". Hoewel de CDA-fractie tegen zijn motie heeft gestemd, denkt Crone dat er in de CDA-achterban veel sympathie voor bestaat.