DEN HAAG - De verpleeg- en verzorgingshuizen gaan de kwaliteit van hun zorg bekendmaken. De jaarlijkse kwaliteitsmeting moet ervoor zorgen dat bewoners en hun familie kunnen beoordelen of de tehuizen goede zorg verlenen.

Verzekeraars zijn daarmee niet langer verplicht een contract af te sluiten met instellingen die weigeren mee te werken aan de openbaarmaking van de zorgkwaliteit. Dat heeft de organisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen Arcares vrijdag gezegd. De koepelorganisatie bevestigt hiermee een bericht in de Volkskrant.

Vriendelijkheid

Aan de hand van vragen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt onder meer gekeken naar ondervoeding van bewoners, doorliggen, bewoners die vallen en naar medicatie. Daarnaast vraagt een onafhankelijke partij de bewoners regelmatig hun oordeel over de kwaliteit van de zorg, bijvoorbeeld de vriendelijkheid van het personeel, hulp bij douchen en toiletbezoek en of het eten lekker smaakt.

Resultaten

De resultaten van de meting komen op de website www.kiesbeter.nl te staan en zijn ook bij de instellingen op te vragen. Het kwaliteitssysteem wordt in 2007 geleidelijk ingevoerd.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) neemt de afspraken de verpleeg- en verzorgingshuizen, de cliëntenraden en het personeel met elkaar hebben gemaakt vrijdag in ontvangst.

Normen

De bewindsvrouw zei eerder dit jaar al dat de sector normen voor verantwoorde zorg op zou moeten stellen aan de hand waarvan de inspectie de verpleeghuizen kan toetsen. Met de publicatie van de kwaliteitsoordelen komt de sector ook tegemoet aan een wens van Ross.

Onder vuur

De zorg in verpleeghuizen heeft al verschillende malen zwaar onder vuur gelegen. Vorig jaar stelde de inspectie vast dat in 80 procent van de verpleeghuizen de zorg onder de maat was. Instellingen die er niet snel in slaagden de zorg op peil te brengen, kwamen onder verscherpt toezicht te staan. Vorige maand bleek nog dat de meeste mensen in een verpleeghuis slecht wonen.

De Tweede Kamer maande Ross om in actie te komen. Dit jaar kan ze 80 miljoen extra aan verpleeghuizen uitgeven. Dit bedrag gaat voor het grootste deel (52 miljoen) naar extra zorg voor patienten met een ernstige aandoening.