DEN HAAG - De VVD in de Tweede Kamer heeft zich woensdag voor het eerst uitgesproken voor een experiment over de regulering van wietteelt. Daarmee ontstaat een meerderheid voor zo'n proef. Dat bleek tijdens een overleg over het drugsbeleid met de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken).

Regeringspartij D66 en de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hadden al eerder voor een experiment gepleit, al is de precieze invulling ervan nog niet duidelijk. De ministers zijn er tegen, mede omdat dit volgens hen juridisch onmogelijk is. De PvdA komt nog voor het einde van het jaar met een uitgewerkt plan voor een proef. Wat PvdA-Kamerlid Albayrak betreft, wordt het experiment in Maastricht gehouden en worden Duitsland en België erbij betrokken.

Onder anderen burgemeester Leers van Maastricht had er eerder dit jaar op aangedrongen wietteelt te reguleren om zo de handel in softdrugs uit de criminele sfeer te halen. Nederland gedoogt de verkoop van kleine hoeveelheden softdrugs in coffeeshops, maar de aanvoer ervan is verboden.

VVD-Kamerlid Weekers is nu onder zeer strikte voorwaarden voor een experiment naar de wietteelt en bevoorrading van coffeeshops. Volgens hem moet de gemeente ('gemeentelijke wietplantage') daarbij een rol spelen. Daardoor is het mogelijk om coffeeshops die in het criminele circuit aan hun handel komen, te weren, zei Weekers. Hij erkende dat het nieuwe standpunt van de VVD een verdere stap is naar legalisering van softdrugs, dat volgens de fractie in internationaal verband moet worden geregeld.

Het CDA is tegen die legalisering en tegen experimenten, benadrukte Kamerlid Joldersma. Coalitiegenoot D66 wil de wietteelt juist volgens strikte criteria gedogen. Zo moeten telers informatie over hun product geven, mogen ze geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en mogen ze alleen hennepplanten verbouwen en alleen leveren aan coffeeshops. Volgens D66-Kamerlid Van der Ham gaat het erom dat er een gesloten keten ontstaat van inkoop bij erkende telers en verkoop in coffeeshops.

Remkes stelde dat de proef in strijd is met Europese verdragen en het Europees recht. Donner zei dat de regulering van de 'achterdeur' (de toevoer naar de coffeeshops) geen einde maakt aan de drugsoverlast. Eerder had hij er al op gewezen dat regulering van de teelt voor coffeeshops nauwelijks effect zal hebben op de bestaande illegale hennepteelt.