DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft dinsdag in haar tafelrede bij het staatsbanket voor president Poetin haar Russische gast geprezen. Ze sprak lovend over Poetins handelen op economisch gebied en in de internationale strijd tegen het terrorisme.

"Het grote Rusland heeft zijn plaats op het wereldtoneel weer ingenomen", aldus de koningin.

Ook voor zijn "doortastend optreden" tegen uitingen van racisme en xenofobie die zich in Rusland hebben voorgedaan, had Beatrix lof.

Volgens de koningin is er in Rusland "ruimte voor een verdere versterking van de democratische instellingen, waarbij burgers en overheid jegens elkaar verantwoordelijkheid dragen. Dit vraagt openheid en de bereidheid rekenschap af te leggen. Een onafhankelijke pers kan de belangrijke taak vervullen het democratisch proces kritisch te volgen. Bovendien heeft de geschiedenis uitgewezen dat democratie in de praktijk meer inhoudt dan alleen regels en wetten", aldus de koningin in haar tafelrede.