DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) heeft dinsdag in de Tweede Kamer opnieuw grote ergernis gewekt door haar uitspraak dat "zeer adequaat" is gehandeld door het personeel bij de brand op Schiphol. De bewindsvrouw probeerde het in het vragenuurtje op te nemen voor de medewerkers van het afgebrande cellencomplex die volgens haar ook getraumatiseerd zijn.

Ze voegde eraan toe dat ze dit zegt "vanuit de optiek van wat we tot nu toe weten." Verdonk vindt het niet terecht dat deze mensen publiekelijk "aan de schandpaal" worden genageld door belangenorganisaties en personen. "In Nederland ben je onschuldig totdat het tegendeel is bewezen", aldus de minister.

Schrijnende signalen

Verdonk vindt niet dat ze hiermee vooruit loopt op het onderzoek, waar onder meer D66, GroenLinks, SP en de ChristenUnie op wezen. Zij hamerden er bij de minister op dat zij schrijnende signalen krijgen die afwijken van wat Verdonk zelf zegt. Verdonk zei die signalen niet te hebben gekregen.

Misverstanden

Van Gent (GroenLinks) vond het niet adequaat dat de minister dat woord gebruikt, want "u weet nog een heleboel niet. Deze term kan leiden tot veel misverstanden". Verdonk bleef echter bij haar standpunt en meldde na afloop dat zij haar mening ook zal herzien mocht dat naar aanleiding van het onderzoek noodzakelijk blijken.

De bewindsvrouw wilde verder niets weten van een andere opvang voor degenen die de brand hebben overleefd, waar GroenLinks en de SP op aandrongen. Zij zijn nu overgeplaatst in cellen in Zeist (130 personen), de detentieboot in Rotterdam (96) en het bureau van de marechaussee (8). Verdonk benadrukte dat zij een zorgvuldige en humane begeleiding krijgen van twaalf psychologen.

Observatiecel

GroenLinks maakt zich zorgen over de opsluiting van vier personen alleen in een cel. Maar Verdonk zei dat het om een observatiecel gaat, waar personen zijn ondergebracht op advies van een arts en een psychiater.

GroenLinks heeft verder bij het bestuur van de Tweede Kamer verzocht om een tijdelijke parlementaire commissie in te stellen. Die kan dan de besluiten en de informatievoorziening van het kabinet controleren en coördineren zolang de onderzoeken nog lopen.