Het moment komt dichterbij dat de tijdelijke coronawet niet meer kan worden verlengd, zegt de Raad van State dinsdag in een nieuw advies. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is de juridische grondslag voor de coronamaatregelen en moet elke drie maanden worden verlengd. De huidige periode loopt tot 1 maart, maar het kabinet gaf eerder aan tot 1 juni te willen verlengen.

Hoewel de Raad van State begrip heeft voor de recentste verlenging, werpt de raad ook de vraag op wanneer er geen sprake meer is van een "directe dreiging" en "op welk moment de huidige crisis overgaat in een (min of meer) normale situatie".

Ook constateert de raad dat het draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt. Daarnaast zijn maatregelen recent snel en vergaand afgeschaald. Daardoor komt volgens de raad het moment langzaam dichterbij dat (een groot deel) van de coronawet niet meer verlengd kan worden.

Volgens de raad moet de Wet publieke gezondheid "zo snel mogelijk" worden aangepast, zodat de coronawet niet meer nodig is.

De Kamer besloot eerder deze maand al meer de regie naar zich toe te trekken wat betreft de procedure voor verlenging van de wet. Voorheen kon de Kamer zich alleen achteraf uitspreken over verlenging van de coronawet.

In de toekomst moet zowel de Eerste als Tweede Kamer vooraf instemmen. Die nieuwe procedure is nog niet van toepassing op de voorgenomen verlenging tot 1 juni.