ROTTERDAM - Jongeren tot 23 jaar die een celstraf hebben uitgezeten, worden in Rotterdam voortaan verplicht een nazorgprogramma te volgen. De gemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie, de Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming hebben dit afgesproken. Ze willen met de aanpak voorkomen dat jongeren na hun vrijlating opnieuw op het verkeerde pad komen. Dit heeft het Programmabureau Veilig dinsdag bekendgemaakt.

De verplichte nazorg geldt voor alle jongeren die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgen opgelegd. Dat gaat in Rotterdam jaarlijks om ongeveer 250 jongeren. De Raad voor de Kinderbescherming zal in rechtszaken de rechter voortaan adviseren de veroordeelden een nazorgtraject in te sturen.

Hoe de nazorg eruit komt te zien, zal al tijdens het verblijf in de cel samen met de jonge delinquent worden opgesteld. De nadruk zal komen te liggen op huisvesting, een goede tijdsbesteding, en het oplossen van schuld- of verslavingsproblemen. Een familielid of iemand uit de naaste omgeving gaat zich inzetten om ook het sociale leven van de betrokkene weer een beetje op de rails te krijgen.

De gemeente zal een speciaal coördinatiebureau nazorg oprichten om de samenwerking tussen de verschillende instanties te stroomlijnen. De Rotterdamse aanpak vloeit voort uit het rijksbeleid dat gemeenten voortaan de nazorgtaken voor jonge criminelen zelf moeten regelen en uitvoeren. Rotterdam is een van de eerste grote gemeenten die hiermee is begonnen.