DEN HAAG - Vijf gedetineerden die in de nacht van woensdag op donderdag waren ontsnapt uit het brandende cellencomplex op Schiphol, zijn nog altijd voortvluchtig. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie dinsdag gezegd.

In totaal konden elf gedetineerden ontkomen, van wie er zes in de loop van dag werden aangehouden. De politie is er tot dusver niet in geslaagd de overige vijf weer op te pakken.

Bij de brand kwamen elf illegale vreemdelingen om het leven. Vijftien gedetineerden raakten gewond. Een van hen ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Artsen noemen zijn toestand stabiel, aldus de zegsman van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Identiteit

De identiteit van tien van de elf omgekomen illegale vreemdelingen was vrijdag al vastgesteld. Bij de elfde gaat dat moeilijker. Deskundigen moeten daarvoor DNA-materiaal van de vermoedelijke familieleden vergelijken met DNA-materiaal van het slachtoffer.

Nabestaanden

Nog niet alle nabestaanden van de tien doden van de brand zijn geïnformeerd over het lot van hun naaste verwante. In zeven of acht gevallen is dat al wel gelukt, zei de woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Medewerkers van de IND zijn in overleg met onder meer advocaten en ambassades druk doende om de overige betrokkenen op te sporen. Een van de problemen daarbij is dat gedetineerden vaak onder een valse naam vastzaten.

De tien doden zijn afkomstig uit zeven landen: twee uit Oekraïne, twee uit Turkije, twee uit Suriname, een uit Libië, een uit Georgië, een uit de Dominicaanse Republiek en een uit Bulgarije.

Vliegticket

Familieleden in de eerste graad van de illegale vreemdelingen die zijn omgekomen, kunnen op kosten van Nederland naar ons land komen. Justitie zal hun vliegticket betalen en ook de verblijfskosten en de leges voor een tijdelijk visum vergoeden. Dat hebben de ministers Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dinsdag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij familieleden in de tweede graad moet over eventuele vergoedingen eerst worden overlegd tussen de Nederlandse ambassade in het betreffende land en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Visum

Nabestaanden in zowel de eerste als tweede graad kunnen een visum voor een maand krijgen als ze naar Nederland willen afreizen. De marechaussee heeft bovendien de opdracht gekregen om nabestaanden die geen geldig visum hebben en bij de grens worden aangehouden, niet zonder meer de toegang tot ons land te weigeren. De marechaussee moet dan via de IND een zogeheten territoriaal beperkt visum voor vijftien dagen regelen.

Als het Openbaar Ministerie de stoffelijke overschotten na onderzoek heeft vrijgegeven, kunnen de nabestaanden naar het mortuarium komen. Daar zullen de lichamen van hun dierbaren aan hen worden overgedragen. De familie mag zelf bepalen of de begrafenis of crematie in het land van herkomst of in Nederland plaatsheeft.

Nazorg

Als familieleden de kosten daarvan niet kunnen betalen, zullen die worden vergoed. Als het uiteindelijk niet lukt om de familie van een slachtoffer op te sporen, zal de Staat een begrafenis verzorgen. De nabestaanden kunnen zowel hier als in hun land van herkomst rekenen op nazorg.

De families van zes doden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd. Nog twee andere families zijn getraceerd met wie nu contact wordt gezocht. De overlevenden die zijn overgeplaatst naar andere centra, krijgen extra zorg en begeleiding. Vier van hen zijn in het detentiecentrum in Zeist zijn in een observatiecel geplaatst vanwege hun gezondheidssituatie. Justitie benadrukt dat het geen isoleercellen zijn.

Telefoonkaart

Alle betrokkenen hebben na de overplaatsing direct een telefoonkaart gekregen om familie of advocaten te kunnen bellen. Ook zijn zij zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst om de gebeurtenissen met elkaar te kunnen verwerken.