PARAMARIBO - In Suriname is veel beroering ontstaan nadat een zesjarig meisje met HIV besmet bloed toegediend had gekregen. Ze lag in een ziekenhuis met dengue of knokkelkoorts en had urgent bloed nodig. De bloedbank van het Rode Kruis verstrekte bloed, dat volgens de minister van Volksgezondheid, C. Waterberg, niet tot het uiterste getest bleek te zijn.

"Door de hoge nood moest een keuze worden gemaakt tussen het toedienen van bloed en het kind laten sterven; nu kan het kind een normaal leven leiden", aldus Waterberg maandag in het parlement. Parlementariërs vonden dat de bewindsman, die van huis uit arts is, te lichtvaardig met het incident is omgesprongen 'wat grote vraagtekens en uitroeptekens' oproept.

Geheim

Het ministerie van Volksgezondheid kwam al langer dan een week geleden achter het incident. Het werd echter geheim gehouden, zei Waterberg, om in de samenleving een vrees voor bloed en bloedproducten te voorkomen. Een krant publiceerde over het incident en dat zorgde voor grote commotie. Vice-president R. Sardjoe vroeg in het parlement aan de samenleving voorzichtig om te springen met de tot nu bekende informatie.

Aan Waterberg is de opdracht gegeven een diepgaand onderzoek in te stellen bij de bloedbank en na te gaan of er meer patiënten zijn die na een soortgelijke procedure besmet zijn geraakt. De minister zal kennelijk ook de huidige situatie in ziekenhuizen betrekken als het gaat om bloedtransfusies. In medische kringen is vernomen dat vele patiënten die geopereerd moeten worden, bloedtransfusies weigeren.

De bloedbank is in Suriname de enige instelling die tegen een vergoeding bloed aan ziekenhuizen verstrekt. Er is een bestand van minder dan 4000 donoren. De bloedbank is een niet-gouvernementele organisatie die met giften van andere instellingen en de opbrengsten van de bloedleveranties reagentia moet kopen om adequate bloedtesten te kunnen uitvoeren. Het is voor het eerst in de achttien jaar dat er HIV-testen door de bloedbank worden gedaan, dat er besmet bloed aan een ziekenhuis is geleverd.