KATWIJK - De VVD is tegen het plan van minister Donner van Justitie om het goedpraten of verheerlijken van terroristisch geweld te verbieden. VVD-aanvoerder Van Aartsen heeft dat maandagavond gezegd op een partijbijeenkomst in Katwijk. Hij vindt dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting te veel aantast.

Bovendien is er ook een politiek argument om het verbod af te wijzen, aldus de VVD-voorman. "De politiek moet zichzelf geen beperking opleggen, maar het debat met de radicale imams in alle openheid aangaan."

Harde aanpak

Van Aartsen onderstreepte dat de VVD niet terugschrikt voor een harde aanpak van het moslimterrorisme. Dat betekent volgens hem echter niet dat je met elk voorstel van het kabinet akkoord moet gaan. Van Aartsen wees erop dat ook vanuit de rechterlijke macht bezwaren naar voren zijn gebracht tegen het plan van Donner.

Eerder keerde regeringsfractie D66 zich daar al tegen, tot woede van het CDA. Het lijkt er nu op dat er voor het verbod geen meerderheid bestaat in de Tweede Kamer. Naast het CDA hebben alleen LPF, Groep Wilders en SGP er tot dusver hun steun voor uitgesproken.

Verbaasd

CDA-fractieleider Verhagen reageert verbaasd op de uitspraken van Van Aartsen. Hij wijst erop dat het voorstel van Donner er mede is gekomen op aandringen van de VVD. "Van Aartsen zelf heeft het kabinet in het verleden opgeroepen om hard op te treden tegen terrorisme. Doel van het voorstel van Donner is om te voorkomen dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet."

Verhagen hoopt dat de VVD het debat over het wetsvoorstel met open vizier zal aangaan.