EDE - De leden van de VVD moeten direct de nieuwe lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen kunnen kiezen.
VVD

Het principe van 'een man, een stem', dat zaterdag op een Ideeëndag van de VVD door leden werd aangedragen, kreeg de steun van partijleider
Zalm

Betrokkenheid

Ook vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken
Remkes

Voorgesteld werd om de verkiezing per post of per internet te houden, maar Zalm vindt dat leden op een vergadering moeten verschijnen. "Ze moeten wel de moeite nemen om daar te komen."

Voor de directe verkiezing door leden van de lijsttrekker moeten de statuten van de VVD worden aangepast, zegt Zalm. Nu wijzen vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen de lijsttrekker nog aan.

'Minder partij, meer maatschappij'

Het bestuur van de VVD gaat de aangedragen ideeën omzetten in concrete voorstellen, waarover de algemene ledenvergadering op 23 november beslist. Partijvoorzitter Eenhoorn kondigde aan dat die vergadering de titel 'Minder partij, meer maatschappij' meekrijgt.

Tijdens de Ideeëndag spraken ruim driehonderd leden over noodzakelijke vernieuwingen binnen de partij. Een permanente discussie over standpunten, grotere betrokkenheid van leden, wijzigingen in de partijorganisatie en meer contact met burgers vormden de voornaamste voorstellen. Aanleiding voor de dag was de verkiezingsnederlaag bij de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen.

Allerberoerdst

Eenhoorn noemde de uitslag 'allerberoerdst'. Zalm maakte verder bekend een panel samen te stellen van zo'n honderd mensen die hem van kritiek voorzien. Hij wil van de groep VVD-leden per e-mail horen hoe hij in hun ogen functioneert.