Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt donderdag dat het beeld over 'slordig' uitgevoerde liquidaties bijgesteld dient te worden. Volgens de nieuwe studie waar NRC over schrijft moet er niet alleen naar de uitvoerders, maar ook naar de opdrachtgevers gekeken worden.

In een eerder onderzoek van het WODC naar een liquidatiegolf die in 2012 begon na het verdwijnen van een grote lading cocaïne werden vergismoorden en liquidaties in bijzijn van kinderen bestempeld als "ruw" en "klungelig". Dit zou het gevolg zijn van het handelen van schutters.

Uit de nieuwe studie blijkt dat ook de rol van de opdrachtgever hierbij een rol speelt. Zo zijn moorden in het bijzijn van kinderen niet enkel een vergissing, maar worden deze in sommige gevallen zelfs aangemoedigd. Bewijs hiervoor zien de onderzoekers in ontsleutelde PGP-berichten uit cryptotelefoons, waarin criminelen liquidaties tot in detail bespreken.

Het WODC interviewde daarnaast 'sleutelinformanten' die zich bezighouden met de opsporing binnen politie en justitie.

Vergismoorden als gevolg van nieuwe taakverdeling

Duidelijk werd dat vergismoorden, waarbij het verkeerde slachtoffer is doodgeschoten, het gevolg kunnen zijn van taakverdeling. Gingen schutters vroeger zelf op onderzoek uit, nu krijgen zij informatie aangeleverd over het beoogde slachtoffer van zogenoemde spotters, die het doelwit schaduwen. Maar die informatieoverdracht gaat soms mis, wat kan leiden tot fouten bij de feitelijke uitvoering van de moord.

Uit het onderzoek blijkt ook een verschuiving als het gaat om liquidaties. Die vinden niet alleen meer plaats binnen het criminele milieu, maar ook daarbuiten. Zo werden bijvoorbeeld de broer van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, zijn advocaat Derk Wiersum en vorig jaar juli Peter R. de Vries vermoord.

Wel zijn dit allemaal moorden die te koppelen zijn aan het Marengo-proces, met Ridouan T. als hoofdverdachte. Volgens de onderzoekers is het dus niet duidelijk of hier sprake is van een algemene trend.