DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingzaken en Integratie) heeft zondag besloten dat de illegale vreemdelingen die de brand in het cellencomplex op Schiphol hebben meegemaakt, voorlopig niet worden uitgezet.

Het gaat volgens de zegsman van de minister om ongeveer 270 mensen. Een definitieve beslissing over hun status neemt de minister pas als de uitkomsten van het onderzoek naar de brand bekend zijn. Het VVD-Tweede-Kamerlid Hirshi Ali stelde zondag dat degenen die de fatale brand van nabij meemaakten een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen. Er is sprake van een humanitaire ramp, zei Hirsi Ali zondag in televisieprogramma Buitenhof .

Voorbarig

Fractiegenoot Visser, die namens de VVD over het asielbeleid gaat, is het niet eens met Hirsi Ali, die integratie in de portefeuille heeft. Hij vond haar uitspraken "voorbarig". Visser wil eerst de feiten rond de brand kennen voordat hij conclusies wil trekken. Zolang de resultaten van de onderzoeken naar het drama niet bekend zijn "voel ik er nog helemaal niets voor". Volgens het Kamerlid zal de VVD-fractie de kwestie dinsdag bespreken.

Oud-burgemeester Van Thijn van Amsterdam pleitte er zaterdag in dagblad Trouw ook al voor de betrokken illegalen een verblijfsvergunning te geven. Premier Balkenende zei vrijdag dat hij zich kon voorstellen dat hiervoor wordt gepleit, maar gaf aan dat het kabinet daar toen nog niet over had gesproken.

Familie slachtoffers

Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn ook zondag nog bezig geweest met het opsporen van familie van de elf slachtoffers. Wel is inmiddels de nationaliteit van tien van de elf slachtoffers bekend geworden. Er komen er twee uit Oekraïne, twee uit Suriname, twee uit Turkije, en uit Libië, Georgië, de Dominicaanse Republiek en Bulgarije was telkens een slachtoffer afkomstig. Het stoffelijk overschot van de elfde dode is volgens de zegsman van het ministerie van Justitie moeilijk te identificeren. Vergelijking met DNA-materiaal van naaste familie moet hierover uitsluitsel geven.

Brandgevaren

Een vorig jaar verschenen kritisch rapport over de gevaren in het cellencomplex had geen betrekking op het cellenblok dat donderdagochtend door de fatale brand werd getroffen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie verklaard.

De voorzitter van de toenmalige onderzoekscommissie, J. Siepel, stelde donderdagavond in het actualiteitenprogramma Netwerk dat hij vorig jaar al had gewezen op de (brand)gevaren in het cellencomplex. Maar volgens het ministerie van Justitie heeft de commissie de situatie in de nu door brand getroffen justitiecellen nooit onderzocht, omdat het complex in de huidige vorm er toen nog niet was.

Wake

Ruim tweehonderd mensen herdachten zondagmiddag bij het detentiecentrum Schiphol de elf dodelijke slachtoffers. De aanwezigen hingen een groot spandoek op waarop in bloedrode letters Schiphol-Oost stond, gevolgd door elf kruisen en een aantal punten. Op een ander spandoek stond: 'Uitgezet, uitgebrand. IND valt door de mand'.

De initiatiefnemers van de wake lazen de nationaliteit van alle omgekomen mensen voor. Ook werden liederen gezongen en werd een psalm voorgelezen. Anderen staken bloemen door een hek en er werd een minuut stilte gehouden.