DEN HAAG - Landelijke en regionale moslimorganisaties veroordelen de bedreigingen aan het adres van de Somalische politicologe Ayaan Hirsi Ali. Dat staat in een gezamenlijke verklaring, die ze vrijdagavond hebben verspreid.

Hirsi Ali is met de dood bedreigd na enkele televisieoptredens, waarin ze sprak over de emancipatie van moslimvrouwen. De vrouw, die de islam de rug heeft toegekeerd, is ondergedoken en staat onder politiewaking. De bedreigingen zouden afkomstig zijn uit fundamentalistische moslimkringen.

"Haar beslissing dient te worden gerespecteerd als een besluit in de persoonlijke levenssfeer. Hoewel veel van de opvattingen van Hirsi Ali niet door de ondertekenaars worden gedeeld, beschouwen zij de vrijheid van meningsuiting als een fundamenteel recht voor alle burgers", zo stellen de moslimorganisaties.

Met hun verklaring willen ze ondubbelzinnig stelling nemen voor de democratische vrijheden en de universele rechten van de mens en tegen het bedreigen van andersdenkenden. Het debat over islam en moderniteit, dat ook in de Nederlandse moslimgemeenschap wordt gevoerd, mag volgens de organisaties niet worden verstikt door bedreigingen. "Verdergaande polarisatie is een ontwikkeling die gezamenlijk moet worden gekeerd", menen ze.

De verklaring is onder meer ondertekend door de
Islamitische Stichting Nederland
Wiardi Beckman Stichting
PvdA
Van Nieuwenhoven