AMSTERDAM - Internetbedrijf Newconomy heeft bij het afwaarderen van zijn belangen in andere IT-bedrijfjes niet het fondsenreglement van de Amsterdamse effectenbeurs overtreden. Die conclusie heeft het beursbedrijf Euronext maandag naar buiten gebracht.

Beleggers hoefden zich begin februari, toen Newconomy een verlies aankondigde als gevolg van afwaarderingen, niet overvallen te voelen, aldus Euronext.

Het beursbedrijf begon eind februari met een onderzoek naar de wijze waarop Newconomy op 4 februari zijn nettoverlies over 2000 (33-39 miljoen euro) wereldkundig had gemaakt. Centraal stond de vraag of de internetinvesteerder beleggers op het nieuws had moeten voorbereiden via een winstwaarschuwing.

Volgens de beurs had Newconomy dat niet hoeven doen. De manier waarop het IT-bedrijf zijn deelnemingen (participaties) waardeerde, namelijk tegen wat ze in de markt waard zijn, was algemeen bekend, aldus Euronext. Newconomy is daar zelf altijd heel duidelijk over geweest, zowel in het prospectus, dat vorig voorjaar de beursgang begeleidde, als in zijn jaarverslag en op de eigen website. Verder is de waarderingsmethode veelvuldig in de pers aan de orde geweest.

De beleggers hadden ook kunnen weten dat de marktwaarde van internetbedrijven, de grondslag van Newconomy's waarderingsmethode, in de tweede helft van 2000 aanzienlijk is gedaald. De aandeelhouders hoefden begin februari dan ook niet op te kijken van de afwaarderingen en het daaruit voortkomende nettoverlies.

Volgens Euronext toont de relatief geringe koersdaling na het bekend worden van het nettoverlies aan dat beleggers al met dergelijk nieuws rekening hadden gehouden. Tot slot concludeert de beurs dat de afwaardering, gezien de complexiteit, pas kort voor februari definitief kon worden bepaald.