DEN HAAG - Een vorig jaar verschenen kritisch rapport over de gevaren in het cellencomplex op Schiphol had geen betrekking op het cellenblok dat donderdagochtend door de fatale brand werd getroffen. Het stuk ging alleen over politiecellen van de Koninklijke Marechaussee. De justitiecellen voor bolletjesslikkers en illegale vreemdelingen stonden er toen ook nog niet.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie zaterdag gezegd.

De commissie van toezicht detentieplaatsen had in haar verslag over de voorgaande drie jaar scherpe kritiek op de twee passantenverblijven van de marechaussee waaruit vreemdelingen via Schiphol het land worden uitgezet en de twee politiecellen op Schiphol. De basisvoorzieningen daar waren onder de maat.

Gevaren

De voorzitter van de toenmalige commissie, J. Siepel, stelde donderdagavond in het actualiteitenprogramma Netwerk dat hij vorig jaar al had gewezen op de (brand)gevaren in het cellencomplex, waar eerder op de dag elf illegalen door brand waren omgekomen.

Twijfels

Siepel uitte vorig jaar ook twijfels over de brandveiligheid. "We hebben de indruk dat niet iedereen op de hoogte is van wat er moet gebeuren als er brand uitbreekt. Dat is niet onbelangrijk als er mensen opgesloten zitten", zei hij destijds.

Vergunning

Maar volgens het ministerie van Justitie heeft de commissie de situatie in de nu door brand getroffen justitiecellen nooit onderzocht, omdat het complex in de huidige vorm er toen nog niet was. Pas in november 2003 gaf de gemeente Haarlemmermeer een vergunning voor het gebruik van de justitiecellen in de zogeheten K-vleugel, waarin donderdag de brand woedde.

Die cellen heeft Siepel nooit onderzocht, zei de woordvoerder van het departement. Bovendien hebben de justitiecellen een eigen commissie van toezicht en zijn ze volgens de zegsman ook niet te vergelijken met de passantenverblijven van de marechaussee die nog wel onderdeel zijn van het complex. Zowel de passantenverblijven als de andere cellen vallen overigens onder het beheer van Justitie.

In orde

Het rapport van Siepel werd destijds aangeboden aan het ministerie van Defensie, waar de marechaussee onder valt. De gemeente Haarlemmermeer meldde vrijdagavond dat ze nooit een afschrift van het rapport van de commissie heeft ontvangen. Volgens de brandweer was bij de laatste reguliere controles afgelopen september alles in orde in het getroffen cellenblok.