Van alle bedrijven in de Rotterdamse haven werd ProRail het vaakst gestraft voor overtreding van de milieuwetten. Vanwege gevaarlijke situaties kreeg de spoorwegbeheerder in 2021 al twaalf keer een last onder dwangsom of een boete opgelegd, schrijft NRC. In 2020 werd ProRail negen keer gestraft.

De regionale toezichthouder DCMR controleert zo'n 26.000 bedrijven. ProRail, waarvan de Staat de enige aandeelhouder is, lijkt het bonter te maken dan de rest. Uit cijfers van DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt volgens NRC dat andere bedrijven hoogstens twee keer per jaar worden bestraft.

De omgevingsdienst legt ProRail al sinds 2017 boetes en dwangsommen op, maar het bedrijf blijft slecht presteren. Daan Molenaar, directeur Toezicht en Handhaving van DCMR: "We hebben gezien dat ProRail sterk focust op de veiligheid van het spoor, de veiligheid van de omgeving is meer een blinde vlek."

In de haven zijn vijf door ProRail beheerde opstelplaatsen - Botlek, Kijfhoek, Waalhaven, Europoort en Pernis - waar regelmatig treinen met chemische stoffen rondrijden. De brandveiligheid is er net zoals in 2020 niet op orde. Bovendien is het soms mogelijk om zonder te zijn gecontroleerd het terrein op te lopen.

In de Waalhaven en Botlek werkt ProRail met ongekeurde koelinstallaties. Opslagtanks zouden slecht onderhouden zijn. Stoffen kunnen weglekken doordat tankplaatsen soms niet voldoen aan de eisen, blijkt uit inspecties van DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Een woordvoerder van ProRail erkent in gesprek met NRC dat in het verleden zaken niet goed zijn gegaan en spreekt van soms weerbarstige problemen. Het bedrijf zegt dat het hard werkt aan verbetering, maar meer tijd nodig heeft om alle effecten van de inspanningen zichtbaar te maken voor de buitenwereld.