DEN HAAG - Minister Donner van Justitie weerspreekt dat hij donderdag in de ochtend een eindoordeel heeft willen geven over het handelen bij de brand in het cellencomplex op Schiphol. Het ging om een eerste indruk die hij ter plekke had gekregen over het snelle optreden van het personeel.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat zei Donner donderdagavond in een spoeddebat over de kwestie. Ook zei hij dat hij niet de term adequaat heeft gebruikt maar dat zijn collega Verdonk (Vreemdelingenzaken) dat heeft gezegd. Volgens hem gebruikte zij die bewoording bovendien in een andere context. PvdA, GroenLinks, D66 en de SP vonden het vreemd dat Donner al had gezegd dat het adequaat was verlopen terwijl de onderzoeken nog moeten plaatsvinden.

Onderzoek

De bewindsman zegde een breed onafhankelijk onderzoek toe. De technische recherche heeft twee keer het getroffen complex onderzocht op mogelijk nog meer stoffelijke overschotten. Elf personen zijn zeker omgekomen. Hij ontkende dat er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt. Het gaat om een regulier onderzoek waarin moet worden vastgesteld wat de oorsprong was van de brand en hoe die verder verliep.

Verder zei Donner dat alle justitiële inrichtingen waar mensen worden vastgehouden een inventarisatie moeten maken over de veiligheidssituatie.

Bewakers

Op het moment van de brand afgelopen nacht, waren er negen bewakers in het complex die toezicht hielden. Onder hen waren twee van particuliere beveiligingsdiensten en de anderen van de dienst justitiële inrichtingen (DJI). Gemiddeld hadden zij twee jaar ervaring, allen een basisopleiding en een aantal had meer ervaring, aldus Donner.

De gedetineerden die de brand hebben meegemaakt en moeten worden verwijderd uit Nederland, worden zo spoedig mogelijk verhoord over de gebeurtenis. Dat gebeurt overigens niet dwingend. Als zij eerder weg willen, kunnen zij dat doen.