DEN HAAG - Vijf gedetineerden die zijn ontsnapt uit het brandende cellencomplex op Schiphol, waren donderdag aan het begin van de avond nog steeds voortvluchtig. In totaal konden elf personen ontkomen, van wie er zes in de loop van de dag zijn aangehouden en op een politiebureau ondergebracht.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat heeft minister Donner (Justitie) donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten donderdagavond een kort spoeddebat te houden over de kwestie.

Het verzoek van GroenLinks daartoe kreeg steun van de PvdA, SP en D66. De partij heeft al verscheidene keren vragen gesteld over de veiligheidssituatie op het cellencomplex. Het gaat er Kamerlid Vos vooral om nog vragen te stellen over de onderzoeken die worden ingesteld.

Helder

Zij vond de brief op dit punt niet helder genoeg. De fracties hebben aangekondigd het kort te houden en terughoudend te zijn. De andere partijen hadden geen behoefte aan een debat op de rampdag zelf.

Donner schrijft verder dat hij nog niet kan ingaan op de aard en de achtergronden van de brand en het verloop van de gebeurtenissen. Hij wacht daarvoor de onderzoeksresultaten af. Inmiddels zijn de brandweer en de technische recherche hun onderzoek begonnen.

Prioriteit

De eerste prioriteit is volgens de minister het identificeren van de slachtoffers en het informeren van de nabestaanden. Ook wil hij graag een inventarisatie van de mogelijke oorzaken om te kunnen nagaan of ook in andere justitiële inrichtingen nu maatregelen nodig zijn.