DEN HAAG - D66-leider Dittrich vindt het niet terecht dat minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) zijn excuses heeft aangeboden aan premier Balkenende. De D66-bewindsman deed dit vorige week, nadat hij had gezegd dat de minister-president doemdenken aanwakkert door voortdurend te waarschuwen voor terreur.

"Wat mij betreft had Pechtold dat niet hoeven te doen," aldus Dittrich. "Kennelijk heeft Balkenende dat verlangd of geëist." Hij herinnerde dinsdag ook aan het terugfluiten van minister Bot (Buitenlandse Zaken) door Balkenende na diens kritische uitlatingen over de inval in Irak. Dittrich verwijt Balkenende dat hij de ministers te kort houdt.

De D66-fractieleider juicht het juist toe, dat "ministers zich uitlaten over belangrijke maatschappelijke thema's." Volgens hem hoeft dit geen afbreuk te doen aan de regel dat het kabinet met één mond dient te spreken na het nemen van een besluit.

'Loze spierballentaal'

Dittrich blijft het plan van minister Donner van Justitie om de verheerlijking van terroristisch geweld te verbieden, afwijzen. De oproep van zijn CDA-collega Verhagen om Donner te steunen, noemt Dittrich "loze spierballentaal". "Met het verbieden van de verheerlijking van terroristisch geweld tast je wel de vrijheid van meningsuiting aan, maar houd je mensen die bereid zijn zichzelf op te offeren om terrorisme te bedrijven echt niet tegen. Als je dat suggereert draai je de mensen een rad voor ogen", aldus Dittrich dinsdag.

Harde aanpak

Hij reageerde op uitlatingen van Verhagen maandagavond op een CDA-bijeenkomst. Verhagen zei toen dat D66 en de PvdA een jaar geleden na de moord op Theo van Gogh aandrongen op harde maatregelen, maar dat ze nu "vergeten lijken waar ze toen om vroegen".

Dittrich noemt dit onzin. Volgens hem is D66 wel degelijk bereid een harde aanpak van het terrorisme te steunen, maar dan moet het gaan om "stevige, maar slimme maatregelen". Die moeten in bepaalde gevallen ook maar voor een beperkte tijd gelden, zodat ze kunnen worden teruggedraaid als ze niet meer nodig blijken. Volgens Dittrich kan ook al veel bereikt worden met de bestaande instrumenten. Zo zou de AIVD beter kunnen samenwerken met inlichtingendiensten in andere Europese landen.