DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) trekt 350.000 euro uit om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in etnische kring. Het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM zal daarin de leidende rol krijgen. Dat heeft zij dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Forum zal eerst een quick-scan uitvoeren naar de mate van bespreekbaarheid van dit taboe bij etnische minderheden. De bewindsvrouw had al eerder aangekondigd dat zij de sociale acceptatie van homoseksualiteit onder allochtonen wil bevorderen.

FORUM zal zich met name richten op allochtone jongeren, dus niet alleen islamitische, hun omgeving en autochtone leeftijdgenoten. De doelgroep wordt uitgenodigd mee te doen aan debatten en discussies over homoseksualiteit. Jongeren krijgen een actieve rol in de uitvoering van de activiteiten, de inhoud en de vorm van de bijeenkomsten. Verder komt er voorlichting via (semi-)openbare kanalen, aldus Verdonk in haar brief.

Het streven van FORUM is een kritische en open houding ten aanzien van homoseksualiteit te bereiken onder allochtone jongeren. Het instituut zal ook samenwerken met andere etnische samenwerkingsverbanden zoals het LOM, de moslimorganisatie CGI en organisaties die zich bezighouden met het homo-emancipatiebeleid.

Verder komen er een jongerenkrant en ander voorlichtingsmateriaal en lokale bijeenkomsten, radio-disscussies, trainingen en werkgroepen voor deskundigen. FORUM zal mogelijk nog een informatie-hulplijn en inloopcentra instellen. Een slotmanifestatie moet de activiteiten afronden.