Op de lange termijn zal er geen landbouw meer mogelijk zijn in kwetsbare gebieden door strenge klimaat- en stikstofregels. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan een volgend kabinet.

In maart nam de Tweede Kamer een wet aan om de uitstoot van stikstof de komende jaren af te bouwen. Samen met maatregelen om de natuur te beschermen, zal dit ingrijpende gevolgen hebben. In stikstofgevoelige gebieden zal bijvoorbeeld nauwelijks veehouderij en akkerbouw meer mogelijk zijn. Dat heeft een grote impact op duizenden boeren en volgens het planbureau moet het nieuwe kabinet daar eerlijk over zijn.

Ook concludeert het planbureau dat de huidige stikstofaanpak te lukraak is. Het is volgens het PBL efficiënter om maatregelen te nemen die specifiek zijn gericht op plekken waar de natuur er het slechtst aan toe is. Dat kan voorkomen dat deze gebieden alsnog verslechteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoogveengebieden in het oosten en zuiden van het land.

In het vorige week verschenen rapport Naar een ontspannen Nederland (pdf) benadrukten stikstofexpert Jan-Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman ook al het belang van meer doelgerichte maatregelen. Daartoe ontwikkelden ze een nieuw rekenmodel, om te kunnen zien waar de grootste stikstofuitstoot plaatsvindt en waar die neerslaat.

"We kunnen zien welke uitstoot leidt tot ernstige neerslag van stikstof in natuurgebieden. We schieten met scherp in plaats van met hagel. Hierdoor zullen minder boeren last hebben van de maatregelen."

Woensdag zijn verschillende boerenorganisaties, waaronder actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF), van plan weer te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De protesten zullen zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal plaatsvinden.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?