DEN HAAG - De kust bij Scheveningen heeft ingrijpende versterking nodig wil de haven- en badplaats de komende eeuwen heftige stormen kunnen weerstaan. Diverse mogelijkheden voor een sterkere kust, die staan in een notitie van het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben als gevolg dat toeristentrekker Scheveningen op termijn verandert van 'stad aan zee' in 'stad achter de duinen'.

Een van de mogelijkheden is verbreding en verhoging van het strand en de duinen, waardoor het dorp verder van het water af komt te liggen. "Uitzicht op zee vanaf de Boulevard en de Strandweg is op termijn niet meer mogelijk", aldus Delfland. Het grote voordeel van deze oplossing is dat Scheveningen de komende twee eeuwen veilig is voor het oprukkende zeewater. Verder komt er meer ruimte voor natuur en recreatie.

De algemene verwachting is dat de zeespiegel als gevolg van klimaatveranderingen de komende decennia stijgt. Het Hoogheemraadschap heeft in samenwerking met het provinciebestuur en de betrokken gemeenten zes zwakke schakels aangewezen, die de komende jaren aangepakt moeten worden. Voor Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Delflandse kust (van Hoek van Holland tot Kijkduin), Voorne en het Flaauwe Werk (Goeree Overflakkee) zijn notities opgesteld waarin verscheidene mogelijkheden staan.

Delfland, Zuid-Holland en Den Haag zien het meest in oplossingen aan de strandkant van Scheveningen. Oplossingen in de stad zelf, zoals een metershoge damwand, zouden wellicht beschermen, maar zeer ingrijpend zijn. Een deel van de bebouwing zou dan bijvoorbeeld gesloopt moeten worden en de stad zou in tweeën gesplitst worden.

Varianten

Er zijn momenteel nog drie varianten over waarop de instanties verder studeren. Behalve het creëren van een bredere kust gaat het om een damwand tussen de Boulevard en het strand een combinatie van een hoger strand en een damwand. Beide alternatieven benemen het zicht op zee vanaf de Boulevard, als die op zijn huidige hoogte blijft.