De GGD heeft bewust de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, weggelaten in een rapport over kankergevallen in de regio Kennemerland. De GGD keek of het aantal gevallen was toegenomen, maar niet naar de mogelijke oorzaak ervan. Dat is de reden dat eventuele veroorzakers niet "specifiek bij naam" genoemd worden.

Dat laat GGD Kennemerland zaterdagavond weten in reactie op een publicatie van het Noordhollands Dagblad.

De krant schreef eerder op zaterdag dat de directeur van GGD Kennemerland, Bert van de Velden, ervoor heeft gezorgd dat de naam van Tata Steel in een GGD-rapport was geschrapt als mogelijke oorzaak van het grote aantal kankergevallen in Beverwijk. Het dagblad meldde dat op basis van documenten opgevraagd via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Mogelijke veroorzakers van de kankergevallen zijn wel terechtgekomen in "interne conceptversies". De GGD zegt dit "te betreuren". "Zeker omdat er behoefte is aan duidelijkheid over de oorzaak van de geconstateerde toename van het aantal gevallen van kanker", aldus de organisatie.

In het bekritiseerde rapport van vorig jaar wordt het aantal kankergevallen op dat moment afgezet tegen een eerdere rapportage in 2007. Ook in die eerdere rapportage is niet gekeken naar de oorzaak, aldus de GGD.

De organisatie zegt intern geregeld te discussiëren over de betekenis van gegevens en de duiding ervan. "Doel daarvan is te komen tot een rapport dat recht doet aan de feiten die op dat moment bekend zijn. Daarbij is alle ruimte voor ieders inbreng en visie."

Veel hoger gemiddelde longkanker in de regio Kennemerland

Op basis van de documenten die het Noordhollands Dagblad heeft ingezien (345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers) constateert de krant dat een rapport 25 procent meer gevallen van longkanker in de regio meldde dan het landelijk gemiddelde.

Via andere wegen kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Dit is niet in het rapport terechtgekomen.

'Schrappen Tata Steel was actieve opdracht van GGD-directeur'

Journalist Bart Vuijk van het Noordhollands Dagblad zei in het tv-programma Nieuwsuur dat in de documenten die hij inzag Tata zeventig keer werd genoemd, "meestal in de context van: 'Hoe houden we Tata uit dat rapport?'". Volgens hem is dat ook een actieve opdracht geweest van de GGD-directeur. "Dat staat er namelijk een paar keer letterlijk in."

De reactie van de GGD noemt Vuijk "een raar verweer", omdat het rapport uit 2019 volgens hem door de GGD juist is gemaakt wegens commotie over emissies van Tata Steel, zogenoemde grafietregens. Dat zou Van de Velden zelf hebben verteld aan de journalist.

Tata Steel zei eerder zaterdag op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van rapporten.