AMSTERDAM - Er zijn aanwijzingen dat zowel het aantal als de ernst van bedreigingen toenemen. Dit stellen onderzoekers van het Willem Pompe Instituut. Het gaat daarbij deels ook om nieuwe fenomenen zoals eenlingen die hun bedreigingen uiten per email.

Slachtoffers zijn een brede groep van beroepsbeoefenaars zoals bestuurders, gemeenteambtenaren, politici en opsporingsambtenaren van politie en Justitie, maar ook journalisten, advocaten en notarissen. De onderzoekers noemen het verontrustend dat slachtoffers van bedreigingen hier soms aan toegeven door bijvoorbeeld af te treden of zichzelf te censureren.

Procedures

Hoogleraar criminologie F. Bovenkerk pleit voor het opstellen van procedures binnen beroepsgroepen als de advocatuur en de journalistiek over hoe mensen met bedreigingen om moeten gaan. Hij zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. Maandag verschijnt het onderzoek 'Bedreigingen in Nederland' van Bovenkerk en enkele onderzoekers van het Willem Pompe Instituut.

Bovenkerk vindt dat er 'behoorlijke' procedures moeten komen, waarbij mensen zich veilig voelen om melding van een bedreiging te doen. Volgens hem moet de bedreigde niet direct naar de politie stappen, maar moet de beroepsgroep eerst zelf beoordelen of een bedreiging serieus is.

Fortuyn

De stijging van het aantal bedreigingen lijkt een Nederlands verschijnsel te zijn, aldus de hoogleraar. "Het heeft te maken met de politieke verwikkelingen rond Pim Fortuyn. Dat is een interpretatie. Het zal ook iets met het algemene verval van waarden en normen te maken hebben."