ZWOLLE - De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat werkgevers die illegalen in dienst hebben, harder aangepakt moeten worden. Kamerlid Van Hijum vraagt aan staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) de mogelijkheden te onderzoeken om de werkgevers de kosten van uitzetting van de illegalen uit ons land te laten betalen.

De Arbeidsinspectie heeft de opsporing van illegaal werk in onder meer de tuinbouw en de bouw flink opgevoerd. Werkgevers die betrapt worden, kunnen rekenen op een fikse bestuurlijke boete. Volgens Van Hijum dekt zo'n boete niet de kosten van de inzet van de vreemdelingenpolitie en uitzetting uit ons land. Hij pleit voor een aanvullende maatregel.

In Frankrijk wordt dat al ingevoerd, aldus Van Hijum. Hij pleit voor onderzoek, omdat er haken en ogen aan kunnen zitten, vooral als het gaat om illegale arbeid door mensen uit landen van de Europese Unie, zoals Polen.